Art. 16. - [Zasada obiektywności, proporcjonalności i niedyskryminującego charakteru warunków ponownego wykorzystywania] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  16.  [Zasada obiektywności, proporcjonalności i niedyskryminującego charakteru warunków ponownego wykorzystywania]

Określone przez podmiot zobowiązany warunki ponownego wykorzystywania są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz nie ograniczają w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.