Art. 13. - [Informowanie o zaprzestaniu udostępniania lub aktualizacji informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  13.  [Informowanie o zaprzestaniu udostępniania lub aktualizacji informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania]

Podmiot zobowiązany niezwłocznie publikuje w systemie teleinformatycznym, w którym udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, informacje o zaprzestaniu udostępniania lub aktualizowania takich informacji oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego udostępnianych za pośrednictwem API, w tym w szczególności danych dynamicznych.