§ 2. - Otwarcie tymczasowego ruchu osobowego na linji kolejowej Kutno - Płock - Radziwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1924 r.