§ 1. - Otwarcie tymczasowego ruchu osobowego na linji kolejowej Kutno - Płock - Radziwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  1.
Ma będącej w budowie normalnotorowej linji kolejowej Kutno-Płcck-Radziwie zostaje dopuszczony tymczasowy przewóz osób, psów i bagażu ręcznego na podstawie przepisów, zawartych w załączniku do rozporządzenia niniejszego.