[Role pełnione przez uczestnika w ramach systemu] - Art. 3. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Role pełnione przez uczestnika w ramach systemu] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  3.  [Role pełnione przez uczestnika w ramach systemu]

W zależności od zasad funkcjonowania systemu ten sam uczestnik może działać jako CCP, agent rozrachunkowy lub izba rozliczeniowa oraz realizować część lub całość ich zadań.