[Lista systemów i lista uczestników systemów] - Art. 22. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Lista systemów i lista uczestników systemów] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  22.  [Lista systemów i lista uczestników systemów]
1. 
NBP prowadzi i zamieszcza na swojej stronie internetowej listę systemów oraz listę uczestników systemów, o których mowa w art. 15.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).