[Wyłączenie sukcesji zezwolenia w przypadku połączenia lub podziału spółki prowadzącej system] - Art. 20. - Ostateczność... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Wyłączenie sukcesji zezwolenia w przypadku połączenia lub podziału spółki prowadzącej system] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  20.  [Wyłączenie sukcesji zezwolenia w przypadku połączenia lub podziału spółki prowadzącej system]

Jeżeli podmiotem prowadzącym system jest spółka handlowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną - powstałą w związku z połączeniem lub podziałem - nie przechodzi zezwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lub 3.