[Uznanie uczestników pośrednich za uczestników] - Art. 2a. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 2a. - [Uznanie uczestników pośrednich za uczestników] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  2a.  [Uznanie uczestników pośrednich za uczestników]

Prezes NBP w odniesieniu do systemów płatności, a KNF w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych może uznać, że ze względu na ryzyko systemowe uczestnicy pośredni są uznani za uczestników, pod warunkiem że uczestnicy pośredni są znani systemowi.