[Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy] - Art. 19. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  19.  [Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]

Do decyzji, o których mowa w art. 2, art. 2a, art. 16 i art. 18 stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.