[Stosowanie wybranych przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego do niebędącego uczestnikiem podmiotu... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Stosowanie wybranych przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego do niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  15a.  [Stosowanie wybranych przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego do niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny]

Przepisy art. 66, art. 67, art. 80 i art. 135-137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz przepisy art. 242, art. 244, art. 245, art. 254, art. 255 i art. 309 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio do niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny.