[Właściwość prawa polskiego w zakresie praw i obowiązków uczestnika systemu po ogłoszeniu jego upadłości lub otwarciu wobec... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Właściwość prawa polskiego w zakresie praw i obowiązków uczestnika systemu po ogłoszeniu jego upadłości lub otwarciu wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  11.  [Właściwość prawa polskiego w zakresie praw i obowiązków uczestnika systemu po ogłoszeniu jego upadłości lub otwarciu wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego]

W razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec uczestnika systemu do jego praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie stosuje się przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem art. 12.