[Nazwa systemu płatności] - Art. 1b. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 1b. - [Nazwa systemu płatności] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  1b.  [Nazwa systemu płatności]

Nazwa systemu płatności powinna jednoznacznie odróżniać się od nazw innych systemów płatności, schematów płatniczych oraz usług płatniczych.