[Obowiązek posiadania siedziby na terytorium RP] - Art. 1a. - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 1a. - [Obowiązek posiadania siedziby na terytorium RP] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  1a.  [Obowiązek posiadania siedziby na terytorium RP]

Przynajmniej jedna z instytucji, których powiązania prawne tworzą system, powinna posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.