Osobe ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego. - Dz.U.1923.39.274 - OpenLEX

Osobe ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.39.274

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1923 r.

MINISTRÓW
SKARBU ORAZ PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 31 marca 1923 r.
w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej czyści województwa śląskiego.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. oraz art. 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 46, poz. 383) zarządza się co następuje:
Termin zwolnienia od cła, ustanowiony dla niektórych towarów na dzień 14 kwietnia 1923 r. w § 1 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1923 roku w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 6, poz. 40), przedłuża się do dnia 30 czerwca 1923 r. włącznie.
Termin upoważnienia, zawartego w § 5 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1923 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 6, poz. 40), a dotyczącego zwalniania od cła wymienionych w § 5 rzeczonego rozporządzenia towarów, przedłuża się, z wyjątkiem piwa, do dnia 31 lipca 1923 r. włącznie.

Upoważnienie do zwalniania od cła piwa (poz. taryfy celnej 29) wygasa zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1923 r.

Termin upoważnienia, zawartego w rozporządzeniu Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1922 r. w sprawie czasowego zwolnienia od cła artykułów lekarskich na potrzeby górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 92, poz. 861), przedłużony w § 6 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1923 r. do dnia 31 marca 1923 r. włącznie, przedłuża się do dnia 30 czerwca 1923 r. włącznie.