Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  5. 
1.  Dane i informacje meteorologiczne dla potrzeb AFIS na lotnisku z drogą startową:
1) nieprzyrządową - obejmują co najmniej: kierunek i prędkość wiatru, temperaturę powietrza, ciśnienie stosowane przy nastawieniu wysokościomierza barometrycznego w celu uzyskania wskazań wysokości bezwzględnej oraz ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska albo progu drogi startowej lotniska;
2) przyrządową - obejmują co najmniej:
a) dane, o których mowa w pkt 1,
b) widzialność, wysokość podstawy chmur oraz zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej, jeżeli jest wymagany,
c) komunikaty o parametrach meteorologicznych na lotnisku,
d) prognozy dla lotniska TAF (Terminal Aerodrome Forecast),
e) ostrzeżenia o wystąpieniu i prognozowanym wystąpieniu warunków lub zjawisk mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
2.  Na lotnisku, dla którego ustanowiono procedurę odlotu lub podejścia do lądowania zgodnie z przepisami dla wykonywania lotów z widocznością (VFR - Visual Flight Rules), dopuszcza się obsługę tych lotów z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozyskiwanych przez informatora AFIS bezpośrednio z systemu pomiarowego wpisanego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy.
3.  Na lotnisku z drogą startową przyrządową, dla którego ustanowiono procedurę nieprecyzyjnego podejścia do lądowania, nie wymaga się prognozy dla lotniska TAF (Terminal Aerodrome Forecast).