Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.