§ 8. - Orzecznictwo w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1925 r.
§  8.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.