Art. 4. - Organy administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
Art.  4.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.