Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  5. Przewozy mogą być wykonywane:
1) na obszarze województwa albo województw sąsiadujących;
2) na wybranych liniach lub odcinkach kolejowych;
3) na jednej linii lub odcinku kolejowym;
4) w określonej relacji.