§ 14. - [Przepisy rozporządzenia stosowane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  14.  [Przepisy rozporządzenia stosowane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej]
Przepisy § 3-5, § 9, § 10, § 12 i § 13 stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.