[Termin na podanie informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury] - Art. 39a. - Organizowanie i prowadzenie... - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Termin na podanie informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  39a.  [Termin na podanie informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury]

Do dnia 31 grudnia 2002 r. termin na podanie informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji wszystkich instytucji kultury, określony w art. 22 ust. 2, nie może być krótszy niż 12 miesięcy.