[Zatrudnianie pracowników w instytucjach kultury działających na podstawie porozumienia z podmiotem utworzonym na podstawie... - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 26f. - [Zatrudnianie pracowników w instytucjach kultury działających na podstawie porozumienia z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  26f.  [Zatrudnianie pracowników w instytucjach kultury działających na podstawie porozumienia z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego]

Pracownicy instytucji kultury, o których mowa w art. 21 ust. 2a, mogą być zatrudniani na podstawie przepisów państwa, w którym wykonują pracę.