Art. 2. - [Formy organizacyjne działalności kulturalnej] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.87 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2024 r.
Art.  2.  [Formy organizacyjne działalności kulturalnej]

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.