[Zadania dyrektora instytucji kultury] - Art. 17. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Zadania dyrektora instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  17.  [Zadania dyrektora instytucji kultury]

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.