Art. 12. - Organizacja władz w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1957 r.
Art.  12. 8

 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8 Art. 12 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.