Art. 1. - Organizacja władz w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1957 r.
Art.  1-5. 1

 (uchylone).

1 Art. 1-5 uchylone przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.