Art. 18. - Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.381 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  18. 

(uchylony).