Art. 3b. - [Zmiana zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  3b.  [Zmiana zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków]
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).