Art. 13a. - [Maksymalny okres członkostwa w grupie producentów] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  13a.  [Maksymalny okres członkostwa w grupie producentów]
1. 
Producent nie może być członkiem grupy producentów przez okres dłuższy niż 5 lat.
2. 
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres, w którym producent był członkiem innych grup producentów.
3. 
Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów.