Art. 10. - [Kompetencje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  10.  [Kompetencje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1)
dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji;
2)
monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia;
3)
monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.