Organizacja oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i... - Dz.U.1922.18.147 - OpenLEX

Organizacja oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.147

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 stycznia 1922 r.
o organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. P. P. P. № 61 poz. 363) rozciągniętej rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1920 r. na obszary okręgów administracyjnych: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego (Dz. U. R. P. r. 1921, № 3 poz. 15) i w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych zarządza się co następuje:
Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego wprowadza się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1921 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach (Dz. U. R. P. № 41, poz. 258).
Rozporządzenie niniejsze obowiązują z dniem ogłoszenia.