§ 5. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 5. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  5.
1.
W skład przychodni dla studentów wchodzą jako komórki organizacyjne:
1)
poradnia ogólna,
2)
poradnia lekarsko-dentystyczna,
3)
poradnia dla kobiet,
4)
komórka do spraw rejestracji.
2.
Ponadto w skład przychodni dla studentów mogą wchodzić:
1)
izba chorych,
2)
jeden lub więcej oddziałów szpitalnych oraz
3)
poradnie specjalistyczne i pracownie, jeżeli ze względu na liczbę osób uprawnionych do świadczeń uzasadnione jest zatrudnienie lekarza co najmniej w wymiarze 3 1/2 godziny dziennie.
3.
Poradnie rejonowe (ogólne) mogą być zorganizowane jako komórki terenowe przychodni dla studentów przy poszczególnych uczelniach lub nawet przy ich wydziałach, jeżeli znajdują się one w odległości ponad 4 km od głównej siedziby przychodni dla studentów, a liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń poradni uzasadnia zatrudnienie lekarza co najmniej w wymiarze 3 1/2 godziny dziennie.