§ 11. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 11. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  11.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych (Dz. U. z 1951 r. Nr 57, poz. 396 i z 1953 r. 12, poz. 48) oraz
2)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów (Dz. U. Nr 11, poz. 59).