§ 10. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 10. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  10.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do osób odbywających studia systemem wieczorowym lub zaocznym.