Art. 15. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  15. 32

(uchylony).

32 Art. 15 uchylony przez art. 9 pkt 9 ustawy z dnia18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem 30 stycznia 2004 r.