§ 6. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 6. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  6.
Mennica Państwowa dzieli się na 5 działów, a mianowicie:
a)działadministracyjny,
b)"hutniczy,
c)"mechaniczny,
d)"medaljerski,
e)"kontroli.

Na czele działów stoją szefowie działów.