§ 2. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 2. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  2.
Mennica Państwowa jest przedsiębiorstwem nieskomercjalizowanem. Siedzibą Mennicy Państwowej jest m. st. Warszawa.

Mennica Państwowa prowadzi rachunkowość i kasowość według przepisów, wydanych przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli.