§ 18. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 18. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  18.
Dyrektor Mennicy Państwowej jest urzędnikiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), inni zaś pracownicy Mennicy mogą być funkcjonariuszami państwowymi w rozumieniu tejże ustawy lub pracownikami kontraktowymi.