§ 17. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 17. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  17.
Uchwały rady menniczej przechodzą większością głosów.

Opinję rady menniczej, z którą nie zgadza się dyrektor Mennicy Państwowej, jako przewodniczący rady, lub przeciw której zaprotestuje delegat Ministra Skarbu, przedstawia się Ministrowi Skarbu do decyzji.