§ 11. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 11. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  11.
Dział kontroli obejmuje kontrolę produkcji działów technicznych, stempli menniczych i państwowych, skarbca, skarbców podręcznych, kasy, magazynów oraz zarządza wartą Mennicy Państwowej. Dział ten prowadzi ewidencję obiegu fabrycznego materjałów przerabianych.

Sposób prowadzenia kontroli określi szczegółowa instrukcja, wydana przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli.