§ 4. - Organizacja i zakres działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1945 r.
§  4.
Referaty pomiarów starostw powiatowych lub miejskie biura pomiarów są powołane do spełniania na terenie danego powiatu (miasta) zadań ogólnych, określonych w §, 3, a w szczególności stałej aktualizacji pomiarów szczegółowych, ewidencji pomiarów stosowanych, prowadzenie katastru, prowadzenie powiatowego archiwum mierniczego, sprawy katastru gruntowego i administracyjno-prawne; związane z pomiarami stosowanymi - w I instancji, oraz załatwianie spraw mierniczych i wykonywanie odpowiednich czynności technicznych, związanych z planowaniem osiedli, budownictwem naziemnym i podziemnym, inwestycjami miejskimi i gospodarką terenami w granicach osiedli.