§ 19. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.