[Spory kompetencyjne rozstrzygane przez Trybunał] - Art. 85. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Spory kompetencyjne rozstrzygane przez Trybunał] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  85.  [Spory kompetencyjne rozstrzygane przez Trybunał]

Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, w przypadku gdy:

1)
co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia;
2)
co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy.