[Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego] - Art. 50. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  50.  [Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego]

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zawiera:

1)
przepis Konstytucji lub ustawy określający sporną kompetencję;
2)
kwestionowane działania lub zaniechania;
3)
uzasadnienie.