§ 7. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  7.
1.
W pomieszczeniach kancelarii można wydzielić miejsce, w którym uprawnione osoby mogą zapoznawać się z dokumentami - czytelnię.
2.
Czytelnia powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający stały nadzór nad dokumentami ze strony pracowników kancelarii.
3.
W czytelni zabrania się instalowania systemu nadzoru wizyjnego.