§ 20. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.