§ 18. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  18.
1.
Pomieszczenia kancelarii, utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do określonych w nim wymagań w terminie 2 lat od dnia jego wejścia w życie.
2.
Zachowują ważność wydane, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji certyfikaty i tabliczki znamionowe na elementy wyposażenia pomieszczenia kancelarii oraz na urządzenia do ochrony dokumentów i materiałów.