Art. 7. - [Przepisy ustawy a przepisy innych aktów przewidujących wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  7.  [Przepisy ustawy a przepisy innych aktów przewidujących wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego]

Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.