Art. 222. - [Odpowiedzialność karna osoby działającej w imieniu osoby prawnej] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  222.  [Odpowiedzialność karna osoby działającej w imieniu osoby prawnej]

Odpowiedzialności karnej przewidzianej w przepisach art. 215-220 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając w imieniu osoby prawnej.