Art. 184. - [Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  184.  [Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego]

Tworzy się Fundusz Gwarancyjny, którego administratorem jest Krajowy Depozyt.